O NAS

Działające od 2002 r. Koło Naukowe Prawa Bankowego jest jedną z największych organizacji studenckich na Wydziale Prawa i Administracji i na całym Uniwersytecie Warszawskim. Pomysłodawcą i pierwszym opiekunem Koła był śp. prof. dr hab. Remigiusz Kaszubski. Obecnie opiekę nad Kołem sprawuje prezydent miasta stołecznego Warszawy i kierownik Zakładu Administracyjnego Prawa Gospodarczego i Bankowego WPiA UW, prezes Narodowego Banku Polskiego w latach 1992-2001, prof. dr hab. Hanna Gronkiewicz-Waltz. Drugim opiekunem Koła jest Dyrektor Zespołu ds. Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej i Bezpieczeństwa Banków w Związku Banków Polskich, Członek Zarządu Europejskiej Rady ds. Płatności, dr Paweł Widawski. Koło Naukowe Prawa Bankowego ma na celu rozwijanie świadomości i wiedzy studentów w dziedzinie bankowości oraz poznanie jej prawnych aspektów. Cel ten realizowany jest w szczególności poprzez organizację wielu projektów o charakterze naukowo-biznesowym, integrację członków Koła, wymianę poglądów ze studentami z całego kraju, a także nawiązanie kontaktów z innymi kołami o podobnym profilu. Powyższe postulaty realizowane są również na regularnych spotkaniach merytorycznych ze specjalistami i praktykami ze świata finansów.

PROJEKTY

KONGRES

Naszym sztandarowym projektem jest organizowany corocznie Ogólnopolski Kongres Prawa Bankowego. Przy organizacji projektu tej rangi mamy okazję współpracować ze specjalistami z największych polskich i zagranicznych banków, międzynarodowych kancelarii prawnych, organów administracji publicznej oraz instytucji finansowych. Prelegenci to nie tylko wybitni przedstawiciele nauki i praktyki prawniczej, ale także znakomici specjaliści z zakresu ekonomii, biznesu oraz – zgodnie z najnowszym kierunkiem zmian w bankowości – informatyki i nowych technologii IT. Naszym celem jest utrzymanie dotychczasowej tematyki Kongresu jako punktu łączącego zagadnienia pośrednio związane z tematyką prawa bankowego. Chcemy, aby kolejne edycje projektu objęły istotne tematy z zakresu bezpieczeństwa rynku finansowego, przyszłości bankowości detalicznej, a także outsourcingu bankowego. Planujemy wzbogacić przyszłe edycje Kongresu o dodatkowe warsztaty, turnieje dla najzdolniejszych studentów, a także prezentacje o charakterze interdyscyplinarnym. Jednocześnie jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi dotyczące kształtu wydarzenia. Doskonale wiemy, że ostateczny format projektu to efekt zbiorowej pracy studentów, opiekunów Koła, prelegentów, partnerów wydarzenia, a także publiczności i wszystkich zainteresowanych osób.
Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

DOTYCHCZASOWI PARTNERZY

PARTNER MERYTORYCZNY

Allen & Overy jest wiodącą w Polsce kancelarią w zakresie bankowości i finansów. Doradza bankom, instytucjom finansowym i dużym spółkom krajowym i zagranicznym we wszystkich aspektach prawa polskiego i angielskiego. Prawnicy z zespołu bankowości i finansów doskonale rozumieją specyfikę branży i istotę najbardziej przełomowych i skomplikowanych transakcji finansowych. Swoją reputację budują na komercyjnym zrozumieniu zamierzeń klientów, wzorcowej dokumentacji i wysokiej jakości świadczonych usług. Długotrwała obecność kancelarii na szczycie lokalnych i międzynarodowych klasyfikacji branżowych utwierdza jej pozycję jako lidera na rynku w Polsce.

DOŁĄCZ DO NAS