ABC Prawa Bankowego to cykl spotkań, mających na celu przybliżenie studentom wiedzy z zakresu prawa bankowego, finansowego, a nawet podatkowego. Projekt jest dedykowany szerokiej grupie studentów, którzy chcą zgłębić wiedzę na temat wyżej wymienionych zagadnień. Spotkania mają charakter otwarty, przyciągający dużą grupę uczestników. Nasi goście, będący uznanymi ekspertami, w przejrzysty sposób tłumaczą poszczególne zagadnienia, najczęściej w formie wykładu połączonego ze swobodną dyskusją. To świetna inicjatywa pozwalająca zgłębić podstawy bankowości!

ABC Prawa Bankowego to cykl spotkań mających na celu przybliżenie studentom wiedzy z zakresu prawa bankowego, finansowego, a nawet podatkowego. Projekt jest dedykowany szerokiej grupie studentów, którzy chcą zgłębić wiedzę na temat wyżej wymienionych zagadnień. Spotkania mają charakter otwarty, przyciągający dużą grupę uczestników. Nasi goście, będący uznanymi ekspertami, w przejrzysty sposób tłumaczą poszczególne zagadnienia, najczęściej w formie wykładu połączonego ze swobodną dyskusją. To świetna inicjatywa pozwalająca zgłębić podstawy bankowości!