Witold Oszczanowski

Wiceprezes Zarządu ds. HR i logistyki